Zarząd Stowarzyszenia Sabat Fiction informuje, że Stowarzyszenie zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zostało poddane likwidacji. Likwidatorzy zawiadamiają, że ewentualne roszczenia przed rozwiązaniem Stowarzyszenia należy kierować na adres e-mail:
b.pieta@sabatfiction-fest.pl

Ewentualne roszczenia należy zgłosić likwidatorom najpóźniej do dnia 15.09.2023 do godziny 12:00.

Aktualne dane organizacji:

Stowarzyszenie Sabat Fiction w likwidacji
ul. Czachowskiego 78
25-106 Kielce
NIP: 657 291 42 82
KRS: 0000 510453

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Sabat Fiction
Targi Kielce

PATRONAT HONOROWY

SPONSORZY

IUVI GAMES
Mattel

PARTNERZY

Kreatywni w Kielcach
Planszówkowe trele Scovrona

PATRONI

Konwenty Południowe
Sztukater.pl
portal MMO
Informator Konwentowy
Board News
Enklawa Network
Gavran