Zarząd Stowarzyszenia Sabat Fiction informuje, że Stowarzyszenie zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zostało poddane likwidacji. Likwidatorzy zawiadamiają, że ewentualne roszczenia przed rozwiązaniem Stowarzyszenia należy kierować na adres e-mail:
b.pieta@sabatfiction-fest.pl

Ewentualne roszczenia należy zgłosić likwidatorom najpóźniej do dnia 11.06.2024 do godziny 12:00.

Aktualne dane organizacji:

Stowarzyszenie Sabat Fiction w likwidacji
ul. Czachowskiego 78
25-106 Kielce
NIP: 657 291 42 82
KRS: 0000 510453

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Sabat Fiction